Derde resultaat

Fietspad langs ruilverkavelingweg klaar

Het was een hele lange weg. Ondanks het trek- en duwwerk heeft het wel heel erg lang geduurd. Eigenlijk niet te begrijpen….

Na de foto’s volgt een historisch verslag….

Een kleine foto-impressie

Gezien vanaf Het Laar

Bij wandelknooppunt 72

We kijken hier richting Broekkant

Aansluiting bij Broekkant

In de verte zien we de loodsen en huizen van Het Laar

Bijna klaar

Mooi gemaakt. Er zijn aparte lage lantaarnpalen geplaatst.

Fietspad langs ruilverkavelingsweg

Hoe het begon?

Reeds in 2002 is het idee geboren om een fietspad aan te leggen tussen Maarheeze en Budel. Naar aanleiding van het overleg op topniveau (toenmalig voorzitter van de centrale directie in Weert (LVO) Vivianne Gommers). Op de vraag: “wat moeten we doen om er zeker van te zijn dat het Junior College in Budel blijft bestaan?” was het resolute antwoord “Zorg dat er meer leerlingen naar het JCC komen!”

Wat kunnen we doen om meer leerlingen naar het Junior College te krijgen?

Kwalitatief goed onderwijs is een randvoorwaarde. Als dit goed is dan:

  • vertel het dan ook
  • laat regelmatig de resultaten zien
  • en blijf dit doen!!

Hier ligt duidelijk een taak voor de directie. VOCAAL zal de directie hier regelmatig aan herinneren.

Kunnen we nog meer doen? ........ jazeker!

Enig naspeurwerk leert dat er relatief weinig leerlingen uit Maarheeze naar Budel fietsen. Dat is jammer. Immers, de afstand is slecht 5 kilometer.

Al snel volgt de conclusie: “als we de fietsroute voor leerlingen uit Maarheeze veiliger maken, dan is het aantrekkelijker om te kiezen voor de school in Budel.

En zo kreeg VOCAAL er een actie bij!

Gemeenteraad besluit op 28 oktober 2003

VOCAAL heeft heel wat voorwerk verricht, inclusief de lobby. Voorafgaande aan de vergadering werden alle vijf de fractievoorzitters opgebeld om duidelijk te maken hoe VOCAAL denkt en voornemens is te handelen, afhankelijk van het stemgedrag van de fractie.

Tijdens de behandeling in de gemeenteraad hebben allen gesproken en iedereen vond dat het fietspad zo snel mogelijk moest komen! HULDE!!

En toch duurde het nog 12 jaar!!

Regelmatig heeft VOCAAL raadsleden herinnert aan het besluit. En zichtbare acties bleven maar uit. Ook werd de wethouder meerdere keren benaderd. Kennelijk was de gemeente niet in staat om op een redelijke manier de benodigde gronden te verwerven.

Vocaal heeft zelf contact opgenomen met de landbouwer die niet meeging in het voorstel van de gemeente. Helaas bleek uit de toelichting dat vanuit de gemeente erg onhandig is opgetreden, waardoor de hakken in het zand gingen.

Opening FIETSPAD

Thans, vijf jaar na de oplevering heeft er nog  geen officiële opening plaatsgevonden.

Wat niet is kan nog komen…..