Welk geschenk gaat het worden?

Stap één. We gaan voor lokale productie!

Het wordt een geschenk. Het moet dus een verrassing blijven voor de ontvanger!.

In Cranendonck zijn tal van kunstenaars actief. Als eerste wordt gecheckt of er interesse is bij Beeldhouwers Collectief Budel. Na eem voorlichtingsgesprek blijkt dat er interesse is om een sculptuur te maken. Dit gegeven wordt meegenomen bij de besluitvorming.

Bij de terugkoppeling wordt met genoegen kennis genomen van deze mogelijkheid. Alvorens hiermee verder te gaan wordt afgesproken om te bezien of er een mogelijkheid is om via het RICK (Regionaal Instituut voor Cultuur- en Kunsteducatie te Weert) een project te starten. Dat zou namelijk de mogelijkheid bieden om leerlingen van het BRAVO!-college te betrekken bij het proces.

Stap twee. Kan het bij RICK?

In het eerste gesprek (met de vertrekkende directeur) blijkt dat er grote interesse is. Na een toelichting wordt vastgesteld dat we verder gaan. Bij een volgend gesprek moet in elk geval een ander aanwezig zijn. Zeg Jan. Prima! 

Afspraak gemaakt met Jan. Goed gesprek, jawel. Echter, Jan vind dat dit te maken heeft met scholing en dit is het terrein van Piet. Dus afspraak gemaakt met Piet. Prima!

Gesproken met Piet. Goed gesprek. Piet haalt een assistent erbij. OK. Interessant project. Er zijn zeker subsidiemogelijkheden. RICK kan en zal helpen bij het verkrijgen van mogelijke subsidies. Mooi.

Vervolgens gaan drie weken voorbij…. Na navraag door Mat wordt er teruggebeld. Hallo, goede middag, met Piet. We zijn eruit, maar het gaat u minstens €30000 kosten. “Dank u wel”. klik, Mat legt neer. Dat was RICK. Klaar!!!

Stap drie. Wat nu?

Tijdens de terukoppeling wordt meteen besloten om niet met RICK in zee te gaan. Mat stelt voor om een object te maken van staal. Hij heeft een voorbeeld van spijkers bij zich. Vergadering gaat akkoord. Het werk gaat beginnen!