Zevende resultaat

Behoefteonderzoek BIVAK

Powered by VOCAAL
basis-vlag3kopie-klein-1

Veel vacatures in technische beroepen

De vele vacatures waren in de zomer van 2017 voor Jan Vlassak aanleiding om zich te verdiepen in de materie. Hij sprak met vele ondernemers in Cranendonck en op zijn initiatief is een stuurgroep gevormd die de situatie besprak en nodige stappen zette om tot een oplossing te komen. Conclusie was dat goed in kaart moest worden gebracht hoe ernstig het was. Op voorstel van Jan (werkgroeplid van VOCAAL) werd Mat van der Heijden benaderd met het verzoek om een behoefteonderzoek te doen.