Een netwerkorganisatie pur sang

De stichting VOCAAL is een organisatie die gericht is op de belangen van de gemeenschap in Cranendonck, in het bijzonder de ontwikkeling van het voortgezet onderwijs. De werkgroepleden hebben ieder hun eigen discipline en het gezamenlijk doel is de drijfveer achter hun handelen. Daarbij is ieders netwerk van eminent belang voor het uiteindelijk succes.

Het bestuur van de stichting bestaat uit Philip de Goey, Mat van der Heijden en Eric Vanlier. De andere betrokkenen zijn de werkgroepleden, Henri Derks, Erica de Graaf, Jan-Pieter Broos en Jan Vlassak.

Voorzitter

Philip is initiatiefnemer!

Secretaris

Mat is Hart en Motor

Penningmeester

Motivator en klankbord

eigenaar van Vanlier Bouwadvies

Hoe het allemaal begon

Vrij snel na de oprichting van de stichting (2002) heeft het toenmalige bestuur (Philip en Mat) personen gezocht die graag wilden meehelpen om het Junior College te behouden. Zo meldden zich enkele ouders, waaronder Erica de Graaf en vele sympathisanten. In 2007 werd de stichting opgeheven omdat de jaarlijkse KvK-kosten zonder inkomsten niet konden worden opgebracht en omdat de school in rustiger vaarwater was gekomen. Een vergissing……In 2012 was er paniek en bleek het nodig om opnieuw de Stichting VOCAAL in het leven te roepen. Via een discussieavond in café de Wielerbaan op 10 mei werden nieuwe helpers gevonden. Erica, gemeenteraadslid namens Cranendonck Actief! en initiatiefneemster van de discussieavond,  riep de hulp in van Mat. Al tijdens de bewuste avond meldden  Eric Vanlier, Henri Derks en  Jan-Pieter Broos. Allen ouders van kinderen die op enig moment de grote stap zouden zetten… Later hebben zich ook nog als leden van de werkgroep aangemeld Erica de Graaf en Jan Vlassak. Op verzoek van het bestuur is Eric in 2013 toegetreden tot het bestuur in de functie van penningmeester.

Henri Derks

Creatieve ondersteuner

Erica de Graaf

volhouder met juiste antenne

Jan-Pieter Broos

Veelzijdig actief

Jan Vlassak

Vindingrijke aanpakker