Onderzoeksrapporten onder regie van Stichting VOCAAL

Onderwijsbehoefte in Cranendonck 2021

Onderziek uitgevoerd in nauwe samenwerking met BRAVO!-college en Gemeente Cranendonck

BIVAK (behoefteonderzoek) technisch personeel

Eind 2017 werd er in de stuurgroep besloten om Stichting VOCAAL te benaderen om een onderzoek te doen naar de behoefte aan technisch personeel bij de ondernemers in Cranendonck. In april 2018 werd BIVAK geboren als Behoefteonderzoek Innovatief Vakmanschap. Er hebben 64 bedrijven meegedaan.

Resultaten 2012/2013

In 2012 hebben we opnieuw een onderzoek gedaan naar de wenselijkheid/behoefte aan lokaal voortgezet onderwijs, analoog aan het onderzoek van 2002. Zie enquêteresultaten. (PDF 16 pagina’s)

Eerste enquêterapport 2002

Bij de eerste signalen van mogelijke sluiting van het Junior College is VOCAAL ontstaan op initiatief van Philip en Mat. De eerste grote actie leidde tot dit rapport. Tevens werd de Vlag ontwikkeld