Philip de Goey speelde al jaren met de gedachte om aandacht te besteden aan de ontwikkeling van het Duurzaam Industriepark Cranendonck (DIC). Dit onderwerp stond in 2015 al jaren op de agenda van de gemeenteraad van Cranendonck, maar er kwam geen schot in. Bj navraag bleek er zelfs geen visiedocument te zijn vastgesteld. In de vergadering van VOCAAL van 26 februari 2015 bracht Philip dit punt in en vroeg of een van de aanwezigen met hem wilde meedenken (en werken) om de verdere ontwikkeling mee vlot te trekken. Jan Vlassak bood aan om hieraan mee te werken. Er is nog enkele keren over dit onderwerp voortgang gemeld in het overleg met de directie van BRAVO!-college.

Philip besloot om het project niet als project van VOCAAL te positioneren, maar een andere lijn te volgen. Er werd gekozen om te focussen op circulaire economie (duurzame productie). Met name de verbranding van ijzerpoeder staat centraal bij de verdere ontwikkeling. De term Metalot is na enige tijd als naam gelanceerd door Jan Vlassak, tezamen met Metalot3c, een campus in Budel….Voor actuele informatie gaat men naar metalot.nl