Achtste resultaat, een co-productie

Vereniging BIVAK

Van stuurgroep naar vereniging

Nadat een stuurgroep onder leiding van Jan Vlassak vele voorbereidende acties had gedaan werd de volgende stap gezet. De ondernemers die tot nu toe waren betrokken en op verschillende manieren toezegging tot medewerking hadden gedaan, moesten beter bij het vervolg worden betrokken. Zo werd besloten tot het oprichten van een vereniging BIVAK en werden de statuten in de werkgroep VOCAAL  besproken en zodanig gewijzigd dat de Stichting VOCAAL ook in de toekomst betrokken is bij de (ontwikkeling van) BIVAK. De bestuursleden die statutair bij aanvang actief waren zijn: Ruben Barten, Jan Vlassak en Mat van der Heijden (namens VOCAAL). Jack Vlassak van VlassakBeton sloot aan als vierde bestuurslid. Officiële oprichtingsdatum is 26 maart 2020.