Recent onderzoek heeft naar voren gebracht dat er voor ouders van kinderen in de hoogste groepen van het basisonderwijs een grote behoefte is om te kiezen voor vervolgonderwijs dat op de locatie kan worden afgemaakt. Niemand wil gedurende de opleiding moeten wisselen van locatie, als men niet wordt gedwongen……

CONCLUSIE:

Er leeft een grote behoefte om te kiezen voor een school die kan worden afgemaakt op de plek waar wordt gestart.

Dus….. zorg voor volledige VMBO-opleiding

Download rapport.

De Stichting VOCAAL heeft in nauwe samenwerking met het BRAVO!-college en de gemeente Cranendonck in het najaar van 2020 een onderzoek gedaan onder de ouders van leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de basisscholen in Cranendonck. De Stichting VOCAAL heeft dit ook in 2012 gedaan, hetgeen uiteindelijk ertoe heeft geleid dat het toenmalige Junior College is behouden en zich heeft ontwikkeld tot wat thans het BRAVO!-college is.
Het doel van het huidige onderzoek was om vast te stellen wat de wensen van de huidige (betrokken) inwoners zijn zodat hiermee bij de verdere ontwikkeling van de school goed rekening kan worden gehouden. Daarbij zijn ook enkele vragen opgenomen over de verwachtingen van de ouders mbt de mogelijke betrokkenheid van de gemeente Cranendonck bij de ontwikkeling van de school.

Categorieën: Onderwijsaanbod

1 reactie

admin · 2 februari 2021 op 12:38

Het rapport is aangeboden aan de gemeenteraad. Ik ben erg benieuwd hoe de raad ermee omgaat. De programma’s van de verschillende politieke partijen staan niet bol van inzichten die betrekking hebben op het voortgezet onderwijs in onze gemeente. Het zou toch mooi zijn als ook de gemeenteraad, net als Stichting VOCAAL, zich sterk maakt voor een volwassen BRAVO!-college. Welke partij staat op?

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.