Onderwijsbehoefte Cranendonck 2021

Recent onderzoek heeft naar voren gebracht dat er voor ouders van kinderen in de hoogste groepen van het basisonderwijs een grote behoefte is om te kiezen voor vervolgonderwijs dat op de locatie kan worden afgemaakt. Niemand wil gedurende de opleiding moeten wisselen van locatie, als men niet wordt gedwongen……

CONCLUSIE:

Er leeft een grote behoefte om te kiezen voor een school die kan worden afgemaakt op de plek waar wordt gestart.

Dus….. zorg voor volledige VMBO-opleiding

Download rapport.

De Stichting VOCAAL heeft in nauwe samenwerking met het BRAVO!-college en de gemeente Cranendonck in het najaar van 2020 een onderzoek gedaan onder de ouders van leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de basisscholen in Cranendonck. De Stichting VOCAAL heeft dit ook in 2012 gedaan, hetgeen uiteindelijk ertoe heeft geleid dat het toenmalige Junior College is behouden en zich heeft ontwikkeld tot wat thans het BRAVO!-college is.
Het doel van het huidige onderzoek was om vast te stellen wat de wensen van de huidige (betrokken) inwoners zijn zodat hiermee bij de verdere ontwikkeling van de school goed rekening kan worden gehouden. Daarbij zijn ook enkele vragen opgenomen over de verwachtingen van de ouders mbt de mogelijke betrokkenheid van de gemeente Cranendonck bij de ontwikkeling van de school.

Welke naam mag het monumentale object krijgen?

Vul hieronder je gegevens in en de naam die jij het kunstwerk zou willen geven. En als je ons (@VocaalBudel) volgt op twitter dan houden we je op de hoogte van de voortgang. Met een pakkende naam zal de bekendheid toenemen en daarmee ook de bekendheid van BIVAK.

Onder de inzenders wordt een VVV-bon verloot van €50. Uiterlijk 15 maart 2021 moet uw inzending bij ons binnen zijn.

Voorbeelden van aardige namen zijn:

  • de lange Jan, oude schoorsteen bij Oranje Nassaumijn I in Heerlen (gesloopt!)
  • de tiet van Strijp, volksnaam voor Evoluon in Eindhoven
  • Eiffeltoren, stalen bouwwerk in Parijs
  • De Kuip, voetbalstadion van Feijenoord in Rotterdam
  • De Koel, voetbalstadion van VVV te Venlo
  • De gouden tiet, Schulp – voormalige sporthal in Budel
  • De Zwaan, Erasmusbrug in Rotterdam
  • De koopgoot, winkelgebied is Rotterdam
Vul je e-mailadres in zodat we kunnen reageren.

VOCAAL bedankt Janneke Jacobs voor haar bijdrage aan de ontwikkeling van het BRAVO!-college

Janneke wordt directeur van het Kwadrant. Op 27 september 2016 heeft tijdens een gezamenlijk overleg VOCAAL afscheid genomen van Janneke Jacobs, die als stimulator en motivator het Bravo!-college naar een hoger niveau tilde. Zij ontving uit handen van Mat van der Heijden een beeldje van Os Moen, hetgeen in zeer goede aarde viel. Als bijzondere blijk van waardering heeft VOCAAL tevens voor deze gelegenheid een certificaat van verdienste uitgereikt.

BRAVO!-college nieuwe naam voor MAVO in Budel

Het Junior College is omgedoopt in BRAVO!-college. Stichting VOCAAL heeft aangedrongen om een nieuwe naam te zoeken nu op het Junior College mogelijk is geworden om de 4-jarige-MAVO af te maken (voorheen alleen de eerste twee jaren). Op de foto de werkgroepleden van VOCAAL

Ruben Barten benoemd tot assistent-teamleider

Janneke Jacobs, teamleider op Junior College, heeft Ruben Barten als assistent aangesteld. Ruben wordt tijdens het periodiek overleg op 27 augustus 2014 voorgesteld aan de werkgroepleden van Stichting VOCAAL. Hij zal in het vervolg bij het overleg aanwezig zijn.